Skip to content

Heilig Hart van Jezus

Het Hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus wordt gevierd op de derde vrijdag na Pinksteren.

In dit overzicht op RK Documenten zijn homilies en encyclieken van de pausen over het Hoogfeest van het Heilig Hart te lezen.

Litanie van het Heilig Hart van Jezus

Heer, ontferm U over ons Christus, ontferm U over ons
Heer, ontferm U over ons
Christus, aanhoor ons Christus, verhoor ons
God, hemelse Vader, ontferm U over ons
God Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons
God, Heilige Geest, ontferm U over ons
Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons
Hart van Jesus, de Zoon van de eeuwige Vader, ontferm U over ons
Hart van Jesus, door de Heilige Geest in de schoot van de Moedermaagd gevormd, ontferm U over ons
Hart van Jesus, wezenlijk verenigd met het Woord van God, ontferm U over ons
Hart van Jesus, oneindige majesteit, ontferm U over ons
Hart van Jesus, heilige tempel van God, ontferm U over ons
Hart van Jesus, woontent van de Allerhoogste, ontferm U over ons
Hart van Jesus, huis van God en poort van de hemel, ontferm U over ons
Hart van Jesus, gloeiende oven van liefde, ontferm U over ons
Hart van Jesus, schatkamer van gerechtigheid en van liefde, ontferm U over ons
Hart van Jesus, vol goedheid en liefde, ontferm U over ons
Hart van Jesus, peilloze diepte van alle deugden, ontferm U over ons
Hart van Jesus, alle lofprijzingen overwaardig, ontferm U over ons
Hart van Jesus, Koning en middelpunt van alle harten, ontferm U over ons
Hart van Jesus, waarin alle schatten zijn van wijsheid en van wetenschap, ontferm U over ons
Hart van Jesus, waarin de Godheid in alle volheid woont, ontferm U over ons
Hart van Jesus, waarin de Vader zijn welbehagen heeft gesteld, ontferm U over ons
Hart van Jesus, dat ons allen deelgenoot hebt gemaakt van uw oneindige rijkdom, ontferm U over ons
Hart van Jesus, verlangen van de eeuwige heuvelen, ontferm U over ons
Hart van Jesus, geduldig en groot in barmhartigheid, ontferm U over ons
Hart van Jesus, mild voor allen, die U aanroepen, ontferm U over ons
Hart van Jesus, bron van leven en van heiligheid, ontferm U over ons
Hart van Jesus, verzoening voor onze zonden, ontferm U over ons
Hart van Jesus, van versmadingen verzadigd, ontferm U over ons
Hart van Jesus, om onze misdaden gebroken, ontferm U over ons
Hart van Jesus, gehoorzaam geworden tot de dood, ontferm U over ons
Hart van Jesus, met een lans doorstoken, ontferm U over ons
Hart van Jesus, bron van alle troost, ontferm U over ons
Hart van Jesus, ons leven en onze venijzenis, ontferm U over ons
Hart van Jesus, onze vrede en onze verzoening, ontferm U over ons
Hart van Jesus, slachtoffer voor de zondaars, ontferm U over ons
Hart van Jesus, heil van hen, die op U hopen, ontferm U over ons
Hart van Jesus, hoop van ben, die in U sterven, ontferm U over ons
Hart van Jesus, hoogste vreugde van alle heiligen, ontferm U over ons
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons Heer.
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons Heer.
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons.
Jesus, zachtmoedig en nederig van Hart, Maak ons hart gelijkvormig aan uw Hart.

LAAT ONS BIDDEN – Almachtige, eeuwige God, sla uw blikken op het Hart van uw zeer beminde Zoon en op de lofprijzingen en voldoeningen, die Hij U heeft gebracht in naam van de zondaars. Laat U verzoenen en schenk vergiffenis aan ben, die uw barmhartigheid afsmeken, in de Naam van dezelfde Jesus Christus, uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Bron: Apostolaat van Eerherstel

Back To Top