Skip to content

Misdienaar in een parochie…

Als mensen bij Jezus horen, komen ze samen in een kerk. Rondom een kerk wonen mensen, en dat heet een parochie. Als een stad groot is, zijn er veel kerken. In de kerk komen de gelovigen bij elkaar. De kinderen worden er gedoopt. Ze komen iedere week bij elkaar om de Eucharistie te vieren. De Eucharistie wordt ook wel: “Heilige Mis” genoemd. Als mensen willen trouwen, komen ze naar de kerk. Maar ook als er iemand dood gaat, wordt hij eerst naar de kerk gebracht en daarna pas begraven.

De Eucharistieviering.

Iedereen heeft in de kerk een taak. Alle mensen in de kerk bidden tot God. Ze danken God. Ze luisteren naar zijn Woord. Ze zingen. Ze gaan ter communie: ze ontvangen het Lichaam van Christus.

Maar er zijn ook mensen die een bijzondere taak hebben:

  • De priester (de pastoor of de kapelaan): Hij bidt namens alle mensen tot God. Hij legt het Woord van God uit in de preek. Hij doet wat Jezus zelf heeft gedaan tijdens het laatste avondmaal.
  • De lector. Hij leest voor uit de Heilige Schrift, de Bijbel.
  • Het koor.(zie plaatje) Het koor zingt de liederen.
  • De organist. Hij speelt op het orgel.
  • De collectanten. Zij halen geld op bij de collecte.
  • De koster. Hij helpt bij de voorbereiding op de Eucharistie. Hij legt alles klaar.

En de misdienaar?

Ook jij bidt tijdens de Eucharistie net als alle mensen in de kerk. Jij dankt God voor alles wat Hij jou heeft gegeven. Jij luister naar het Woord van God in de Bijbel. Jij gaat ter communie.

Maar je hebt ook een bijzondere taak! Jij bent dienaar tijdens de Eucharistie. Dat betekent dat jij hardop de gebeden bidt die de mensen ook bidden. Die gebeden staan vaak in het boekje. Jij gaat zitten, staan en knielen, net als de mensen in de kerk.

Jij brengt de kelk en de hostieschaal naar het altaar. De kannetjes met water en wijn worden door jou naar de priester gedragen. Jij zorgt er voor dat de priester zijn handen kan wassen. En jij helpt de priester als hij alles weer schoon maakt.

Dat alles mag jij als misdienaar doen. Niet alleen omdat jij het fijn vindt. Je mag het ook voor God doen en alle mensen in de kerk. Door jou hulp kan de Eucharistie heel mooi worden gevierd.

Back To Top