Skip to content

Permanente Diaken

Eretoespraak van kardinaal Darío Castrillón Hoyos bij gelegenheid van de internationale audiëntie in Rome in het kader van het Jubileum voor diakens op 19 februari 2000

Zeer geliefde Vader,

Ik ben blij om aan Uwe Heiligheid de permanente diakens te kunnen presenteren die hier zijn samengekomen om hun jubileumdagen te beleven, in een intens en broederlijk klimaat van gemeenschap en katholiciteit. Zij vertegenwoordigen ongeveer 24.000 diakens van alle landen waar het permanente diaconaat in ere is hersteld. Ook zijn verschillende echtgenotes, kinderen en gezinnen van gehuwde diakens aanwezig, die met hun met gebed en gedeelde apostolische idealen op deze weg vergezellen.

Vandaag, H. Vader, hebben we in het getijdengebed en de heilige eucharistie de gedachtenis van de H.Laurentius gevierd. Dit heeft de bijeenkomst wezenlijk beïnvloed, zeker nu we zijn beroemde relikwieën ter verering bij ons hebben in deze aula. Laurentius, als diaken van de Romeinse kerk onlosmakelijk verbonden met paus Sixtus II, ondersteunt met zijn voorbeeld en voorspraak, vanuit de ‘gemeenschap der heiligen’, elke diaken in zijn trouw aan Uwe Heiligheid, aan de universele Kerk en aan het dagelijkse dienstwerk in zijn bisdom. De luisterrijke gedachtenis van de H. Laurentius moedigt aan om de weg van innerlijke vernieuwing te gaan, in de geest van het grote Jubileum.

In deze dagen proberen we tot het hart te geraken van de identiteit van de diaken om te leven en te werken in bewuste en hartelijke trouw aan onze Moeder de Kerk. Met het vuur van de liefde en het voorbeeld waarmee de H. Laurentius in de liturgie wordt voorgesteld als ‘trouw in het dienstwerk en glorierijk in het martelaarschap’. Zo proberen onze diakens, geleid door het licht van de H. Stefanus, Laurentius, en een schare van andere heilige diakens, ‘trouw te zijn in het dienstwerk en glorierijk in het martelaarschap’, dagelijks zoekend naar de samenhang tussen de sacramentele werkelijkheid waarin ze telkens ondergedompeld worden en de uitdagingen van allerlei omstandigheden die om een sterk missionaire geest vragen.

Bevestig, H. Vader, deze diakens, waaronder 17 acolythen zijn die ik morgen met vreugde mag wijden in de Sint Pieter, in hun heilige voornemens en allen die hen op diverse titel begeleiden om voortdurend te zoeken naar het waarlijk goede, dat overvloeit ter verrijking van het hele lichaam van de Kerk.

Via de RK Documenten is meer te lezen over diakens.

Back To Top