Skip to content

Kruisweg van onze lieve heer Jezus Christus

Sinds lang kent de Rooms Katholieke Kerk het gebruik om de lijdensweg van Christus te overwegen aan de hand van 14 momenten (staties), zoals deze in de Evangelies zijn beschreven. Naast een aantal vaste gebeden per statie, wordt in een overweging en een gebed bij iedere statie apart de gelovigen een  handreiking gedaan om met Christus te kunnen doorgronden wat Hij meegemaakt heeft. Maar vooral ook, om te kunnen gaan inzien dat Zijn Lijden uiteindelijk overgaat in de Overwinning op de dood, de Verrijzenis. Dit Pasen, de Verrijzenis van de Heer, wordt ook wel eens de 15e statie van de “Kruisweg” genoemd.

Kunstenaars hebben zich eveneens door alle eeuwen heen geprobeerd de Kruisweg uit te beelden, in muziek, maar ook in de schilderkunst.

In het Heilig Jaar 2000, het Grote Jubeljaar, heeft de Paus Johannes Paulus II zelf de teksten van de overwegingen en gebeden geschreven, zoals deze tijdens de viering van de Kruisweg in het Colosseum in de avond van Goede Vrijdag heeft plaatsgevonden.

Bijgaand de teksten van de Paus:

In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.

A. Amen.

“Wie Mijn volgeling wil zijn, moet Mij volgen door zichzelf te verloochenen en zijn kruis op te nemen” (Mt. 16,24).

Lees meer

Jezus wordt ter dood veroordeeld

V/. Wij aanbidden U, O Christus, en loven U.
A/. Omdat Gij door Uw heilig Kruis de wereld verlost hebt.

“Zijt Gij de Koning der Joden?” (Joh. 18,33).
“Mijn koningschap is niet van deze wereld.

Lees meer

Joseph Kardinaal Ratzinger schreef de Kruisweg voor Goede Vrijdag 2005.

Paus Johannes Paulus II volgde deze laatste kruisweg vanuit zijn privé-kapel en stierf acht dagen later op 2 april 2005. Bijna drie weken later werd Kardinaal Ratzinger op 19 april gekozen tot zijn opvolger als Paus Benedictus XVI.

Via RK Documenten zijn ook toespraken bij vieringen van de Goede Vrijdag uit andere jaren te lezen.

Back To Top