Skip to content

Inleiding

In 2005 is Keulen aan de beurt,
om aan de internationale Wereldjongerendagen gastvrijheid te bieden.
Van 11 – 15 augustus in verschillende Bisdommen, ook in Nederland,
en van 15 – 21 augustus in Keulen zelf.  De Paus Johannes Paulus heeft in de
brief voor de Wereldjongerendag in de bisdommen van 2004
opnieuw gesproken over Keulen en het motto gegeven.

Voor een volledig overzicht van de initiatieven vanuit Nederland
en de recente berichten kun je gaan naar

www.jongkatholiek.nl

Archief

“Wij zijn gekomen om U, Christus, te aanbidden”

Voorbereiding WJD volgens plan

25 nov

De voorbereidingen voor de Wereldjongerendagen (WJD) van 2005 in Keulen lopen mooi volgens plan. Dat zegt bisschop Josef Clemens, de secretaris van de organiserende Pauselijke Raad voor de Leken. Clemens is heel tevreden over de samenwerking en de overeenstemming met het Duitse voorbereidende comité voor de WJD 05. Verwijzend naar de financiële toestand van de Duitse bisdommen en het recent aangekondigde besparingsplan van het aartsbisdom Keulen onderstreepte hij dat men de kosten tot het noodzakelijke wil beperken: “Niemand is immers op onnodige kosten uit.” Hij onderstreept ook dat de paus de WJD nadrukkelijk voor niet-katholieken heeft opengesteld. (Bron: kath.net)

Heilig Hart kerk in Nieuwerheide vraagt aandacht voor de WJD

24 nov

De wereldjongerendagen 2005 In augustus 2005 vinden in en rondom Keulen de wereldjongerendagen (WJD) plaats. Dit is een evenement wat om de 2 á 3 jaar terugkeert. Het begon allemaal in 1984 toen onze huidige paus, Johannes Paulus II, de jongeren van de wereld opriep om samen met hem Palmzondag te vieren in Rome. Hieraan gaven toen zo’n 300.000 jongeren gehoor aan. In 1985 heeft de paus deze oproep herhaald en weer kamen vele jongeren op deze uitnodiging af. Dit alles heeft tot gevolg dat de paus de wereldjongeren dagen uitriep om zowel lokaal (ieder jaar) alsook internationaal (om de 2 á 3 jaar) te vieren. In 1997 vonden de jongerendagen in Parijs plaats, in 2000 in Rome, in 2002 in Toronto (Canada) en nu in 2005 vinden ze in Keulen plaats.
Dit is heel bijzonder voor onze streek, want mogelijk zullen de wereldjongeren dagen nooit meer zo dicht bij huis vallen als deze keer. De wereldjongerendagen duren 10 dagen. Van 11 t/m 21 augustus. Maar van 11 t/m 15 augustus zullen vele buitenlandse jongeren naar ons eigen bisdom komen voor onderdak en een voorprogramma om vervolgens samen met onze eigen jongeren, op 15 aug., af te kunnen reizen naar Keulen.
Voor de periode van 11 t/m 15 aug. zoeken w e GASTGEZINNEN die bereid zijn om min. 2 jongeren (tussen 16 en 30 jr.) op te nemen in hun huis om hun eten en een slaapplaats te bieden. Dit zijn jongeren die uit de gehele wereld komen OM HEM TE AANBIDDEN (Dit is het Thema van de WJD 2005 wat verwijst naar de drie koningen w aarvan de relikwieën in de dom van Keulen liggen). Dus bent u bereidt om aan de oproep van de paus gehoor te geven en inderdaad onderdak te willen verlenen of actief wilt meehelpen als vrijwilliger meldt u zich dan bij uw parochie priester of neem contact op met de contactpersoon van het dekenaat Heerlen. Voor meer informatie kunt u ook kijken op www.jongkatholiek.nl (Bron: kath.net)

Jongeren en Eucharistische Aanbidding

4 okt

Van 6 – 10 oktober wordt in Rome een bijeenkomst gehouden van jongerengroepen uit Europa die zich toeleggen op de Eucharistische Aanbidding. Tijdens de Wereldjongerendag 2000 te Rome heeft de Paus de jongeren opgeroepen de Eucharistie tot centrum te maken van hun aandacht. Sindsdien zijn op vele plaasten in de wereld eucharistische jongerengroepen ontstaan die u gelegeheid hebben hun ervaringen uit te wisselen. De doelstellingen van dit eerste Eucharistische Jongerentreffen zijn vele: verdieping over de Encycliek “Ecclesia de Eucharistia“; verdieping van de Eucharistie als bron en hoogtepunt van de missie; uitwisseling van de ervaringen en hun uitwerkingen op het leven van de jongeren en de Kerk; versterking van de liefde in de Kerk voor de Eucharistie; heropleving van de evangelisering door de aanbidding van het Lichaam van Christus in de Eucharistie; uitwisseling van de ervaringen en methoden van het vieren van deze momenten van gebed. Op zondag 10 oktober zullen de jongeren na de H. Mis in de Basiliek van Lateranen in processie naar het St.Pietersplein trekken en daar bij het Angelus-gebed met de Paus aanwezig zijn. ’s Middags zullen de deelnemers de maaltijd nuttigen samen met armen uit de stad. Deze ontmoeting vormt verder een onderdeel van het initiatief van het Bisdom Rome “Jongeren evangeliseren jongeren”. (Bron: kath.net)

Weltjugendtag 2005: Gelände gefunden

30 sep

Lange hat es gedauert, jetzt steht es fest: Das Gelände für die Abschlussveranstaltungen des Weltjugendtages 2005 in Köln. Eigentlich sollten sie in Hangelar bei Bonn stattfinden, nach Protesten von Umweltschützern und Unsicherheiten wegen möglicher Blindgänger aus dem zweiten Weltkrieg mussten die Organisatoren aber Anfang August das Gelände aufgeben. Neuer Standort jetzt: Der ehemalige Tagebau Frechen vor den Toren Kölns.
“Habemus aream!” “Wir haben einen Platz!” Erleichtert trat der Generalsekretär des Weltjugendtages, Heiner Koch, heute morgen vor die Presse. Die schwierige Suche hat ein Ende, der Weltjugendtag einen Ort für die Abschlussveranstaltungen. Es ist ein 250 Hektar großes Gelände, 15 km westlich von Köln. Der ehemalige Tagbau Frechen, ein mittlerweile rekultiviertes Gebiet. Hier sollen bis zu eine Million Jugendliche Platz finden. Das Gelände ist größer als das ursprünglich vorgesehene in Hangelar bei Bonn, dafür ist aber die Infrastruktur weniger gut ausgebaut. Es gibt also viel zu tun für die Organisatoren in den verbleibenden 320 Tagen.
Einen symbolischen Wert besitzt das neue Gelände auch: “Bottenbroich”, so der ursprüngliche Name, galt nämlich schon vor über 500 Jahren als Zentrum der Marienverehrung. Aus diesem Grund heißt das Gelände ab sofort auch Marienfeld. Außerdem liegt das Areal auf dem Gebiet der Stadt Kerpen, dem Geburtsort des Seligen Adolph Kolping – einem der fünf Patrone des Weltjugendtags 2005 in Köln. (rv)

Boodschap voor Keulen 2005

28 jul

De Paus heeft voor de 20e WereldJongerenDag in Keulen 2005 een speciale booschap geschreven om iedereen spiritueel voor te bereiden op deze dag en op het thema “Wij zijn gekomen om Hem te aanbidden”. Pastoor van Buijtenen uit Oisterwijk heeft de vertaling gemaakt en is te lezen op www.rkdocumenten.nl

Bisdom Den Bosch plaatst veel buitenlandse jongeren bij gastgezinnen

16 jul

Het Nederlandse bisdom Den Bosch grijpt de komende Wereldjongerendagen (WJD) in Keulen aan om tijdens het voorprogramma ‘gastdiocees’ te zijn voor een 500-tal buitenlandse jongeren. Van 11 tot en met 15 augustus 2005 trekken de 500 buitenlandse gasten met evenveel Brabantse leeftijdgenoten op, om daarna met z’n allen onder aanvoering van bisschop Hurkmans naar Keulen af te reizen. “We zullen onze gasten een fantastische week in het bisdom bezorgen”, verzekert WJD-projectleider Tom Corstjens.
Parochiale contacten met het buitenland, bijvoorbeeld via uitwisselingsprojecten, bieden regio’s de mogelijkheid om jongeren naar het bisdom te halen. Er liggen al lijnen naar Ghana, Brazilië en Hongarije. Daarnaast melden zich bij de WJD-organisatie in Keulen veel jongeren met de vraag of ze in de aanloop naar de manifestatie geplaatst kunnen worden in een gastbisdom. Zeker is al dat er 200 jongeren uit Engeland komen. Ze worden ondergebracht in gastgezinnen.
Volgens Corstjens zijn de WJD een belangrijk middel om het jongerenpastoraat in parochies te versterken. Ter voorbereiding werd een projectgroep opgericht, die zich buigt over het onthaal den het programma van de buitenlandse gasten. Maar misschien nog wel belangrijker is dat de groep aangeeft wat er na de WJD gaat gebeuren. “Ons doel is een duurzame versterking van het parochiale jongerenwerk.” (Bron: Kerknet.be)

Bisdom Aken ontvangt jongeren van Nederland, Frankrijk en Brussel

14 jul

De eerste programma’s beginnen bekend te worden. Zo ontvangt het Bisdom Aken in de dagen voorafgaand aan de Wereld Jongeren Dag in Keulen diverse groepen uit de gehele wereld. Tot nu toe is het zeker dat een kleine 1000 jongeren uit Parijs zullen komen en tussen de 500 en 1000 jongeren uit het Brussel. Jongeren uit het Engelse Northhampton zullen eveneens in Aken opgevangen worden. Ook zullen vele Nederlanders in Aken aanwezig zijn. In ieder geval wordt op 14 augustus een gemeenschappelijke manifestatie gehouden, die begonnen wordt met een H. Mis, gecelebreerd door de beide Bisschoppen van Aken en Roermond. De Limburgers nemen dan hun eigen gasten mee. (Bron: Bisdom Aken)

Dom van Keulen zonder banken: oefening voor Wereldjongerendag 2005

11 jul

Deze week wordt in Keulen het 32e Internationale Korenfestival “Pueri Cantores” gehouden. Koren uit Duitsland en uit diverse andere Europese landen, maar ook uit Zuid-Amerika en Afrika, komen bij elkaar. Net als bij de “echte”  Wereldjongerendagen zijn de koren te gast in 17 Duitse Bisdommen vanaf 11 juli. 14 juli komen ze ’s avonds in de Dom van Keulen bij elkaar. Daarvoor zijn uit de Dom alle banken gehaald, zodat de ruim 6.000 jongeren er een plaatsje kunnen vinden. Ze overnachten in scholen en bij gastgezinnen in en rond Keulen. In de dagen daarna worden diverse work-shops gehouden, (o.a. om nieuwe liederen in te studeren) wedstrijden, maar ook gezellige dingen. Iedere dag is er in de Dom een zgn. Vredesgebed, verzorgd door een aantal koren van telkens een ander werelddeel. Gedurende het hele festival zal het Kruis van Wereldjongerendagen in Keulen aanwezig zijn en prominent geplaatst worden bij de bijeenkomsten. Zo krijgt het festival nog meer de idee van een “mini-Wereldjongerendag”. Zondag 18 juli wordt de afsluitende H. Mis gehouden, waaraan alle koren medewerking verlenen. Vanaf 12 uur wordt door allen gemeenschappelijk de maaltijd genuttigd, waarna men weer naar huis gaat.

Paus bij de Zwitserse jeugd op bezoek

21 jun

De jongeren en de Paus is een onverbrekelijke band. Het is waarschijnlijk deze reden dat de Paus in is gegaan op de uitnodiging om naar de eerste grote jongerenontmoeting in Bern (Zwitserland) te gaan.

Twintig jaar Wereldjongerendagkruis

22 apr

De Pauselijke Raad voor de leken houdt vandaag een plechtigheid om te herdenken dat Paus Joannes Paulus II twintig jaar geleden het kruis van de Wereldjongerendagen aan de jongeren schonk. De plechtigheid vindt plaats in het Internationale San Lorenzo Jongerencentrum. Bij deze gelegenheid zijn er toespraken, ronde tafelgesprekken, de voorstelling van de video ‘het bedevaartskruis’ en een reflectie van aartsbisschop Rylko, de voorzitter van de Pauselijke Raad voor de leken.
De rondreis begon toen Paus Joannes Paulus II ter afsluiting van het Heilig Jaar 1983-1984 een groot houten kruis, dat dat jaar vlakbij het hoofdaltaar van de Sint Pieter stond, aan het San Lorenzo Jeugdcentrum in Rome toevertrouwde. Sinds 1985 reist het de hele wereld door. Dat gebeurt telkens tijdens de aanloop naar de tweejaarlijkse Wereldjongerendagen, die steeds in een ander land georganiseerd worden. Het vier meter hoge kruis van de Wereldjongereendagen doorkruiste de voorbije maanden meer dan 30 Europese landen en toert momenteel rond door Duitsland. Het kruisbeeld is erg eenvoudig en werd gemaakt in donker hout. Tijdens de Wereldjongerendagen speelt het kruisbeeld ook telkens een prominente rol. Sinds dit jaar wordt het rondtrekkende WJD-kruis vergezeld van de icoon van Onze-Lieve-Vrouw ‘Salus Populi Romani’. (Bron: www.kerknet.be)

Paus erkent de geloofsproblemen bij jonge studenten

2 apr

“Studenten hebben een taak om op de universiteiten het geloof te verspreiden.” Zo zei de Paus tot jongeren die vanuit de gehele wereld bijeen zijn voor het 8e Wereld Jongeren Forum. Maar hij erkent dat studenten soms moeilijkheden kunnen hebben met het geloof, maar moedigt hen aan steun te zoeken bij elkaar en bij het universiteitspastoraat. De jongeren zijn van 31 maart – 4 april bijen en zullen deelnemen aan de Wereld Jongeren Dag die ook in Rome op lokaal niveau gevierd wordt.

Wereldjongerendag 2004

6 mrt

Naast de grote internationale bijeenkomsten van de Wereld Jongeren Dagen, zoals in Parijs (1997), Rome (2000) en Toronto (2002) zijn er in de jaren daartussen in ook diocesane Wereld Jongeren Dagen. De Paus nodigt alle jongeren uit om in het eigen Bisdom bij elkaar te komen. Bij voorkeur op Palm Zondag. Zo ook dit jaar op 4 april. Een overzicht van wat er in Nederland georganisserd wordt.

Opvolger van de visser Petrus komt per boot aan

6 mrt

Bij het maken van het programma wil men in Keulen op een bijzondere manier de Wereldjongerendag openen. Omdat Keulen aan de Rijn ligt wil men de Paus per boot laten aankomen. De nuntius in Duitsland, mgr. Erwin Josef Ender, vindt het niet zo’n rare gedachte: “Uiteindelijk waren de eerste Apostelen vissers. De Paus, als opvolger van Petrus, is nog steeds een visser en zal zich dus thuisvoelen op de boot, die hem naar de jongeren brengt die hij voor Christus wil vangen.” (Bron: Domradio)

Werkvertaling Boodschap Wereldjongerendag 2004

3 mrt

Op Palmzondag wordt wereldwijd in alle bisdommen lokaal de Wereldjongerendag (WYD) 2004 gevierd. Diverse bisdommen in Nederland organiseren dan ook speciale ontmoetingen, inclusief een telefonische verbinding met de andere plaatsen van bijeenkomst. Volgens jaar, in 2005, is er weer een internationale Wereldjongerendag, die dan in Keulen gehouden zal worden.
De Paus schrijft ieder jaar de jongeren een boodschap bij gelegenheid van het WYD van dat jaar. Dit jaar onder het thema: “We willen Jezus graag zien“.

“Weest enhousiaste vrienden van Jezus die Hem aan iedereen wil voorstellen”

1 mrt

Vandaag is de Pauselijke Boodschap voor de 19e Wereld Jongerendag bekend gemaakt. Voor dit jaar heeft hij als thema gekozen: “Heer, we zouden Jezus graag spreken” (Joh. 21, 21), de vraag sommige heidenen aan de Apostelen uit het Evangelie van Johannes.

“De wens om God te zien ligt in het hart van iedere man en vrouw. Beste jonge mensen, sta jezelf toe om de in de ogen van Jezus te kijken, opdat de wens om het licht te zien, de vreugde van de uitstraling van de waarheid mag groeien in jou”.

“Willen jullie, jongeren, de schoonheid van dit gezicht aanschouwen? Dat de vraag die ik jullie stel op deze Wereld Jongeren Dag 2004”, dat gevierd zal worden op 4 april, Palmzondag. “Antwoord niet te gehaast,” zo gaat hij verder, “Voor alles: denk er eerst in stilte over na. Laat de schoonheid van deze wens om God te zien, een wens die overschaduwd wordt door het lawaai van de wereld en de verleiding van het plezier, opborrelen uit de diepte van je hart. Sta toe dat deze wens omhoog komt en je zult de schitterende ervaring hebben om Jezus te ontmoeten.”.

Johannes Paulus II herinnert de jongeren eraan dat “alleen de ontmoeting met Jezus volledig betekenis geeft aan je leven… Laat je niet teneerslaan tijdens de zoektocht. Weersta het, want jouw volledige verwerkelijking en geluk staat en valt ermee.”

“Wanneer je leert hoe je Jezus kunt ontmoeten in de Eucharistie zul je ook te weten komen hoe je Hem kunt ontmoeten in je broers en zussen, vooral in de armen. De Eucharistie, ontvangen in liefde en aanbeden met kracht, wordt een school van vrijheid en liefdewerken om de geboden van de liefde uit te dragen.”

Nadat hij herinnert aan het einde van het Heilig Jaar van de Verlossing in 1984, toen hij de jongeren een groot houten kruis gaf dat “sindsdien heeft rondreisd naar diverse landen ter voorbereiding op de Wereld Jongeren Dagen,” bevestigde de Paus, “dat dit jaar, de 20ste verjaardag van deze gebeurtenis, het kruis plechtig in Berlijn welkom zal worden geheten en dat vandaar uit de pelgrimage zal maken door Duitsland om uiteindelijk in Keulen aan te komen” waar de Wereld Jongeren Dag gevierd zal worden in 2005.

“Jullie zijn de vooruitgeschoven posten om getuige te zijn van de Ene Die jullie gevonden hebben en die jullie leven geeft. Wordt in het werkelijke leven van alle dag onverschrokken getuigen van een liefde die sterker is dan de dood. Het is aan jullie om deze uitdaging aan te nemen! Gebruik je talenten en je jeugdig elan in de dienst van het verkondigen van de Goede Nieuws. Weest enthousiaste vrienden van Jezus die de Heer aan iedereen voorstelt die Hem wil zien, vooral aan hen die nog zo ver weg zijn van hem.. Voel je verantwoordelijk om je vrienden te evangeliseren.” (Bron: Radio Vaticana)

Bisdom Haarlem start met voorbereidingen Keulen 2005

26 feb

Het Bisdom Haarlem start op dinsdagavond 16 maart met een eerste voorbereiding op de Wereld Jongerendag in Keulen.

“Kölle un die Kids der Welt fiere nit nur an fasteleer”

21 feb

Met deze leus wordt volgend jaar tijdens de Carnavals-periode vooruitgelopen op de viering van de Wereldjongerendag, later in het jaar. Prelaat Koch, die binnen de Duitse Bisschoppenconferentie verantwoordelijk is voor de organisatie van de WYD, dankte de Carnavals-prins voor de geste. Hij beloofde dat na de Openingsmis van de WYD er die avond gelegenheid zal zijn om de Carnavalsgroepen op een gepaste wijze te ontvangen.

Herderlijk schrijven Duitse Bisschoppen over WYD Keulen 2005

8 jan

Vandaag hebben de Duitse Bisschoppen een herderlijk schrijven gepubliceerd, dat komende zondag voorgelezen zal worden in alle Duitse Kerken. De Bisschoppen willen de Duitse Katholieken oproepen zich voor te bereiden op het “geloofsfeest”, dat de Wereldjongerendagen in Keulen in 2005 zullen zijn./vc_column_text]

Sydney stelt zich kandidaat voor 2007

8 jan

De Australische Bisschoppen hebben een zogenaamd “bid-book” samengesteld om naar Rome te sturen. Het “bid-book”, het aanbieden en profileren van de eigen mogelijkheden, is bedoeld om in Rome de aandacht te vestigen op de, naar de Bisschoppen menen, ideale situatie die er in Sydney heerst om daar de Wereldjongerendagen van 2007 te organiseren. Ze stellen dat na de succesvolle Olympische Spelen 2000 en het Wereldkampioenschap Rugby 2003 de stad aangetoond heeft dergelijke grootse vieringen aan te kunnen. Voor de spirituele ontwikkeling van de Australische Kerkprovincie wordt het bezoek van jongeren vanuit de gehele wereld als zeer belangrijk beschouwd. Ook zouden daardoor grote aantallen Australische jongeren zich weer meer kunnen gaan interesseren voor het geloof.

Herderlijk schrijven van de Duitse Bisschoppen

7 jan

Zondag 11 januari zal in alle Duitse Katholieke kerken een herderlijk schrijven van de Duitse Bisschoppen voorgelezen worden. Daarmee wordt een verdere stap gezet in de voorbereiding van deze belangrijke geloofsdagen, dagen van ontmoeting van de “toekomst van de wereld” met elkaar.

Verslagen van de tour van het WJD-Kruis

7 jan

Van de diverse vieringen rond het WJD-kruis, die door heel Nederland gehouden zijn, staat op de site www.jongkatholiek.nl een aantal interessante verslagen.

Sternsinger uitgezonden

2 jan

In de Dom van Keulen heeft Kardinaal Meisner duizenden jongeren op pad gestuurd in het kader van Sternsinger 2004. De jongeren, verkleed als Driekoningen, gaan in hun woonplaatsen langs de huizen om daar met hun liederen en voordrachten geld in te zamelen voor een goed doel. Met de aktie “Bruggen bouwen” van dit jaar wordt een project in Ruanda ondersteund. In zijn meditatie verwees de Kardinaal naar het kruis. “Jullie zijn een bruggenbouwer tussen God en de mensen, de verticale brug. Tussen jullie en de mensen, maar ook tussen jullie en de kinderen van Ruanda zijn jullie ook bruggenbouwers, de horizontale brug. En daarmee zijn jullie ook een grote “+”. Een “plus” voor jullie zelf in jullie relatie met God, een “plus” in jullie gezin, school en omgeving. Jullie stellen daarmee God centraal en jullie zetten je in voor andere kinderen. Dus niet zelfzuchtig, maar dienstbaar.”
De Kardinaal zegende vervolgens de sterren (waaraan de groep te herkennen is), het krijt (waarmee op de voordeur de huiszegen 20 + C + M + B + 04 wordt geschreven, Christus Mansionem Benedicat, Christus moge dit huis zegenen in 2004) en de wierrook.
Sternsinger komen uit het gehele Bisdom Keulen en is in de wereld het grootste project van “kinderen voor kinderen”. De Sternsinger de parochie van de Keulse Dom gaan van 3 – 6 januari naar Liverpool. In verband met het 100 jarig bestaan van de Anglicaanse kathedraal aldaar vormt dit een brug ook de oecumenische relaties. Liverpool heeft de viering gesteld onder het thema van pelgrim zijn. “De Drie Koningen zijn dé pelgrims van oudsher en daarom uitgenodigd. Ook is het één van de vele contacten die nu al opgenomen worden in het kader van de Wereldjongerendag 2005 in Keulen.”, aldus de Kardinaal in een verdere toelichting. (Bron: Dom-radio)

Aankomst WJD-Kruis in Hoek van Holland

24 nov

Wij willen je uitnodigen om aanstaande donderdagmiddag aanwezig te zijn bij de aankomst van het WJD-kruis in Hoek van Holland. Het kruis komt dus per boot (niet op vrijdag per vliegtuig via Schiphol) vanuit Ierland/Engeland naar Nederland.

Bij de aankomst houden we een korte ceremonie met muziek en (internationaal) gebed, samen met de Ierse afgevaardigden. Waarschijnlijk zal ook Mgr. Van Luijn (bisschop van Rotterdam) hierbij aanwezig zijn. De aankomst van het WJD-kruis wordt in ieder geval gefilmd door een televisieploeg van de KRO, dus dat maakt het extra spannend!

WJD-Kruis in Haarlem

23 nov

De St. Josefparochie in Haarlem verwolkomd op maandag 8 december het WJD-Kruis

WJD-Kruis in Rotterdam

19 nov

Rotterdam is aan de lijst toegevoegd op 12 december. 

WJD-Kruis in Zeeland (Noord-Brabant) en Oisterwijk

18 nov

Oisterwijk en Zeeland hebben nu hun informatie over het programma rond het WJD-Kruis toegestuurd. 

WJD-Kruis naar Musselkanaal en Denekamp

11 nov

Opnieuw is de agenda van de rondtocht van het WJD-Kruis aangevuld, nu met Musselkanaal en Denekamp. 

WJD-Kruis naar Heilig Hart parochie in Eindhoven

6 nov

Op zondag 14 december zal het WJD-Kruis te gast zijn in de parochie Heilig Hart te Eindhoven, Ploegstraat 3a.

Agenda verder aangevuld

29 okt
Inmiddels is de agenda verder aangevuld met de nieuwste gegevens. En nog steeds komt er meer informatie binnen die we zo snel mogelijk zullen verwerken. Ook is er algemene informatie omtrent een theaterproductie: “Vrijgekocht” , die mee op tournee gaat met het WJD-Kruis. Kortom, je mag het Kruis niet missen!!!

In 2004 het WJD Kruis in België

14 okt

Van 25 februari tot en met 9 maart 2004 zal het WJD-kruis in België zijn. Het programma daarvan is nog niet bekend. Zodra meer bekend is zullen we daarover hier verslag doen.

Leiden en het WJD Kruis

14 okt

Het programma voor Leiden en omstreken is nu toegevoegd. 

Minder 700 dagen te gaan!

13 okt

Nog geen 700 dagen scheiden ons van het begin van de Wereldjongerendag. Tegen de 800.000 jongeren worden er verwacht uit 160 landen, 600 Bisschoppen en 4000 journalisten zullen er ook bij zijn. Het motto is: “Wij zijn gekomen om U te aanbidden”. Van 11 – 15 augustus zijn de jongeren uit de hele wereld welkom in de diverse Duitse Bisdommen, van 16 tot en met 21 augustus zijn ze allemaal in Keulen om samen met de Paus het kernpunt van de vieringen mee te maken.

Programma 11 december en 19 december aangepast. Oproep

13 okt

De programma’s in Utrecht en Helmond rond de Wereldjongerendagkruis zijn bijgewerkt met de laatste gegevens.

Wereldjongerendagkruis in Nederland

3 okt

Langzaamaan begint duidelijk te worden waar het Wereldjongerendagkruis allemaal te zien zal zijn en waar diverse vieringen zijn georganiseerd. Een klein overzicht van de nu bekende data en festiviteiten (maar houdt deze site bij, want er komen natuurlijk aanvullingen):

Datum Waar Activiteit
27 november Hoek van Holland Aankomst van het WJD Kruis uit Ierland
28/29 november St. Janskathedraal, Den Bosch Nachtwake georganiseerd door het Jongerenplatform Bisdom Den Bosch
29 november
8.00-10.00
Stille tocht vanaf de St. Jan naar de  de Maaspoort, Den Bosch Loop mee met WJD Kruis samen met de Bisschop op weg naar de Katholieke Jongerendag
29 november
10.00-17.00
sporthal de Maaspoort, Den Bosch Katholieke Jongerendag onder het thema “Take up the Cross”
29 november 19.00 tot en met
30 november 09.00
St. Antoniuskathedraal, St. Jansstraat 16, Breda “Nacht van het gebed en de hoop” met mgr. Muskens, in het kader van de viering van 150 jaar Bisdom Breda
30 november
10.00
Petrus en Pauluskerk, Vierwindenlaan 4, Tilburg Eucharistieviering, daarna Taizé-viering tot 14.00
2 december
15.00 – 22.00
O.L. Vrouw Tenhemelopneming, Handel
3 december 19.30 – 5 december 10.30 Zeeland (Noord-Brabant), Parochiekerk We verwachten het kruis om 18.00 uur. Om 19.00 uur start een stille tocht door Zeeland. Om 20.15 uur begint de gebedsdienst met medewerking van jongerenkoor Gˆojo in de H. Jacobus de Meerderekerk, Kerkstraat 51 te Zeeland. Daarna wordt een avondgebed gehouden in de sfeer van Taizé en aansluitend is er gelegenheid tot kruisaanbidding.
4 december 19.30 – 5 december 10.30 Oisterwijk, H. Petruskerk, Kerkstraat 95 Een internationale theatergroep zal er de productie ‘Vrijgekocht’ opvoeren. Het is een totaal van zang, mime, dans, lichteffecten en videobeelden rond de thematiek van de vrijwording en verlossing. Daarna “Nacht van het Kruis” en op vrijdag een afsluitende H. Mis.
5 december 19.00 – 6 december 10.00 Maastricht Walk the way of the Cross, een weekend lang diverse activiteiten in het Bisdom Roermond
6 december 11.00 – 14.00 Heerlen
6 december 15.00 -17.00 Horst
6 december 19.00 tot en met
7 december 12.00
Roermond, Christoffelkathedraal en Caroluskapel (nachtwake) In de bisschopsstad wordt een gezamenlijk programma gehouden voor alle regio’s. Dit programma begint om 19.00 uur in de kathedraal met een spetterende creatieve productie die net als het Kruis een tour maakt door heel Nederland. Na het programma in de kathedraal is er een tocht naar de Caroluskapel waar vervolgens een nachtwake wordt gehouden rondom het WJD-Kruis. Op zondagmorgen vieren we gezamenlijk de H. Eucharistie en we sluiten samen af met een lunch. Organisatie: Jongerenpastoraal Bisdom Roermond
7 december 19.30 – 21.30 Amsterdam, St. Nicolaasparochie (bij het Centraal Station) Er is om het kruis een hele mooie toneel en dans productie met leuke liedjes en gebed en iedereen is welkom. O ja het programma is wel voor de doelgroep jongeren. Het programma wordt georganiseerd door het Jongerenplatform van het Bisdom Haarlem. (waar ook meer info te vinden is, maar sorry voor de anderssoortige reclame!)
8 december 9.00 – 19.00 Haarlem, St. Josephkerk, Jansstraat 41 Gebedsdag voor jongeren en vooral ouderen. 9.00 Ontvangst van het Kruis en Eucharistieviering. Uitstelling van het Allerheiligste. Aanbidding met Rozenkransgebed om 10.00., 12.00, 14.00 en 16.00. 14.45 Kruisweg. 18.00 Vespers en Eucharistieviering, waarna uittocht van het Kruis. Info: Diaken welling (tel. 06 532 45 495)
11 december 18.00 uur tot
12 december 8.00 uur
RK-Binnenstadsparochie Utrecht, te weten de St. Augustinuskerk en de St. Catharinakathedraal. Om 18.00 uur begint de stadsmissie in en rondom de St. Augustinuskerk (Oudegracht). Rond 21.00 uur begint de tocht met het WJD-kruis en omgeven met brandende fakkels, door de binnenstad van Utrecht richting de St. Catharinakathedraal (Lange Nieuwstraat).Daar is vervolgens een gebedsdienst met aansluitend een nachtwake. Deze nachtwake wordt om 7.00 uur afgesloten met de lauden en de H. Mis.

tijdens het gehele avondprogramma gaan we ook de straat op en de cafés in om de mensen te ontmoeten en gesprekken aan te gaan en hen ook uit te nodigen voor het programma in de kerk.

12 december
van 19.00 – 22.30
Rotterdam:kathedraal van het Bisdom Rotterdam, Mathenesserlaan 305 Meditatieve viering
Vrijdag 12 december 2003 zal er een meditatieve viering worden gehouden rond dit kruis van de Wereldjongerendagen. Wat betekent het kruis voor jonge mensen vandaag? Welke betekenis hebben lijden, sterven en verrijzenis van Jezus voor ons? Welke kracht geeft het kruis aan jonge mensen om hun leven vorm te geven en zich voor anderen in te zetten? Tijdens de viering wordt er gezongen en gebeden met elkaar en is er voldoende stilte om zelf na te denken.
Voor wie?
De bijeenkomst is met name bedoeld voor jonge mensen tussen de 16 en 26 jaar én voor parochianen van de Laurentius & Elisabeth parochie. Daarnaast is ieder welkom die de viering mee wil maken of rond het kruis wil samenkomen.
13 december Musselkanaal: 15.00 -15.30 Inloop, daarna allerlei activiteiten om het WJD-kruis
19.00 Eucharistieviering (waaronder het WJD-Kruis wordt overgedragen aan de jongeren van het Bisdom Utrecht.
14 december Denekamp, Klooster van de Zusters Fransiscanessen Nadere gegevens volgen,
14 december Eindhoven:
– parochie St. Joris, i.s.m. parochie Heilig Hart van Jezus, Jorislaan
19.00 Ontvangst kruis en daarna de voorstelling “Vrijgekocht”.
15 december, aanvang 18.30 Leiden:
– stille tocht vanaf stadhuis aan de Breestraat;
– wake in St. Petruskerk, Lammenschansweg
De RKJ Leiden organiseert samen met parochies uit Leiden een wake rondom het kruis van de Wereld Jongeren Dagen.Voorafgaand aan deze viering zal er een stille tocht met het kruis door Leiden zijn. De stille tocht zal om 18.30 uur beginnen in de Breestraat bij het stadhuis.

De wake begint om ongeveer 19.15 uur en zal plaats vinden in St. Petrus kerk (aan de Lammenschansweg). We zullen onder meer de eucharistie vieren, een kruishulde houden, WJD liederen zingen…..

19 december, aanvang 17.15 Helmond, H. Edith Steinkerk, Rijpelberg en O.L.V. Middelares, Brouwhuis Presentatie van het WJD-Kruis, waarna Lichtprocessie naar Brouwhuis en H. Mis aldaar
19 december, aanvang 20.00 Helmond, St. Lambertuskerk, Kerkstraat Afsluitende avond met Mgr. de Jong, jongerenbisschop, voorstelling “Vrijgekocht”, voordat het WJD-kruis Nederland weer zal verlaten

Wereldjongerendagkruis in Amsterdam

25 sep

Nadat het kruis van de Wereldjongerendag gisteren van Litauwen naar Denemarken is gegaan, komt hij steeds dichter bij Nederland. 7 december komt het kruis in de Nicolaasparochie in Amterdam (dicht bij het Centraal Station). De avond begint om 19.30 en duurt tot 21.30. Er is om het kruis een hele mooie toneel en dans productie met leuke liedjes en gebed en iedereen is welkom. O ja het programma is wel voor de doelgroep jongeren. Het programma wordt georganiseerd door het Jongerenplatform van het Bisdom Haarlem.

Herstart

16 sep

Na een lange zomerpauze zal in de komende weken deze site weer verder bijgewerkt worden met informatie over de Wereldjongerendag Keulen 2005 en de diverse voorbereidingen die gaande zijn. Het nieuwe logo zal inmiddels bij een aantal mensen herkenbaar zijn. Dat het Kruis van de Wereldjongerendagen, dat de Paus aan de jongeren van de werled heeft gegeven, ook in Nederland zal komen is misschien nog wat minder bekend. 28 november komt het kruis uit Ierland naar Nederland. In ieder geval tijdens de WKJ-Jongerendag van 29 november zal het kruis aanwezig zijn en er is een speciale ontmoeting met Mgr. de Jong, de hulpbisschop van Roermond, op donderdag 19 december in de St. Lambertuskerk te Helmond, waarna het rkuis overgedragen zal worden aan Zwitserland.

Toronto en Keulen samen in Rome

14 apr

Duitse en Canadese jongeren, samen met vele Italiaanse en andere jongeren zijn in Rome bij de Paus geweest en is het Wereldjongerendagkruis overgedragen. Een paar sfeerbeelden.

Paus, vrede en de jeugd

14 apr

Afgelopen donderdag 11 april had de Paus een ontmoeting met jongeren die zich voorbereidden op de viering van Palmzondag en de diocesane Wereldjongerendag. Onder hen ook ruim 230 jongeren uit de gehele wereld die de Wereldjongerendag 2005 in Keulen aan het voorbereiden zijn. Tijdens de ontmoeting drukte de Paus de jongeren op het hart “missionarissen van de vrede te zijn”. Om de woorden kracht bij te zetten liet hij een vredesduif vrij.
Op Palmzondag gaf de Paus niet alleen het Wereldjongerendagkruis door aan de Duitse jongeren, maar voegde daaraan toe een Maria-icoon, indachtig het Rozenkransjaar dat hij vorig jaar oktober heeft uitgeroepen. Het kruis en de icoon zullen ook Nederland aandoen tijdens de Katholieke Jongerendag die door de WKJ ieder jaar wordt georganiseerd. In Rome was een delegatie van de WKJ aanwezig om overleg te hebben met de Canadese en Duitse jongeren. Tevens hebben zij bij het graf van Petrus gebeden voor met name de jongeren uit Nederland. Niet uitgesloten is dat diverse Bisdommen dan ook activiteiten zullen ontplooien.

Palmzondagviering in België

9 apr

Ook in België wordt in het weekend van Palmzondag (12 en 13 april) de diocesane Wereldjongerendag gevierd.

Overzicht van de Palmzondagvieringen in Nederlandse Bisdommen

9 apr

In de diverse Bisdommen wordt op Palmzondag (13 april) de diocesane Wereldjongerendag gevierd. Hier een overzicht, voorzover via het internet beschikbaar en op welke site meer informatie te verkrijgen is.

Bisdom Roermond: 11.15 – 22.00 Swalmerstraat 100, Roermond
Bisdom Haarlem:    12.45 – 18.00 Bavo kelder onder Bavo Kathedraal, Leidse trekvaart, Haarlem
Bisdom Rotterdam: 11.00 – 17.00 Nicolaaskerk, Dorpsstraat 26, Zoetermeer

Palmzondagviering rechtstreeks op Domradio

7 apr

De viering van Palmzondag en tevens van de diocesane Wereldjongerendag wordt vanuit Rome rechtstreeks uitgezonden door Domradio van het Aartsbisdom Keulen. Dit in verband met het feit dat op deze zondag het kruis van de Wereldjongerendagen aan de Duitse organisatie in Keulen zal worden overgedragen. Daarnaast is de viering uiteraard, zoals altijd, rechtstreeks te volgen vanaf 09.30 a.s. zondag 13 april via de tv-zenders van Radio Vaticana , zoals deze via het Internet wordt doorgegeven. 

Kruis Wereldjongerendagen na Palmzondag naar Duitsland (aangepast)

2 apr

Tijdens de Diocesane viering van de Wereldjongerendag in Rome op Palmzondag (13 april a.s.) zal de Paus het kruis van de Wereldjongerendag overhandigen aan de Duitse jongeren. ’s Avonds om 18.30 is er een gebedsviering en daarna een maaltijd van de Duitse en de Canadese jongeren (omdat de laatste Wereldjongerendag in Toronto werd gehouden) in de Casa Bonus Pastor aan de Via Aurelia. Dinsdag 15 april zal het kruis in Duitsland aankomen. In de Dom van Altenberger in het Bisdom Keulen zal het tijdens de viering van Witte Donderdag en Goede Vrijdag aanwezig zijn. Paaszaterdag vertrekt het kruis naar Oslo om te beginnen aan een rondtoer door Europa en later in Duitsland zelf. Eind mei 2003 zal het kruis in Wenen zijn waar de zgn. Statdsmission bezig is.

Boodschap voor Wereldjongerendagen 2003 – 2005

17 mrt

Vandaag is de Boodschap van de Paus voor de Wereldjongerendag 2003 gepubliceerd. Hij heeft als thema gekozen: “Zie daar Uw Moeder” (Joh. 19, 17). De Paus zoekt in zijn Boodschap de relatie met het Jaar van de Rozenkrans dat hij voor dit jaar heeft aangekondigd. Hij wijst erop dat jongeren ook lijden kennen zoals Jezus. Wanneer Maria dan haar Zoon aan het Kruis ziet sterven voelt zij dezelfde pijn van Hem, zoals een moeder altijd meelijdt met haar kind. Maar zij is aanwezig bij het Kruis. De jongere die lijden ondervindt mag weten dat hij niet alleen is: God is altijd bij hem. “Maria is begeleid mij elke dag van mijn pontificaat, vandaar de spreuk “Totus Tuus”, gehele de Uwe”. Vervolgens zegt hij dat Christendom geen mening of opinie is, het gaat om een Persoon, de Persoon van Christus zelf.
Vervolgens meldt de Paus de themata van de Wereldjongerendagen 2004 (“We willen Jezus zien”, Joh. 12, 21) en 2005 in Keulen (“we willen Hem komen aanbidden”, Mt. 2, 2).
Dit jaar en in 2004 wordt deze Wereldjongerendag in de Bisdommen gevierd. O.a. in het Bisdom Den Bosch wordt het dit jaar met een speciaal programma gevierd in het weekend van Palmzondag.

Kerk open op zaterdagavond laat voor de jongeren

11 mrt

Om tegemoet te komen aan het leefritme van de jongeren opent Fr Paolo Iannaccone zijn kerk in Trieste zaterdagavond laat vanaf 23.00 tot en met 02.00 zondagnacht. Immers de jeugd maakt zich dan op om naar de disco te gaan. Tijdens de eerste openstelling kwamen zo’n 60 jongeren een moment binnen om te komen bidden. Zelf zoekt hij de jongeren ook op in bars en de disco’s om met hun te spreken over het gevaar van alcohol en drugs.

Bartholomeusactie

6 mrt

De RKJ Leiden, een tienergroep en jongerengroep uit Leiden en omstreken, is zeer actief bezig. De jongerengroep heeft onlangs een Harteburg-actie gehouden. Deze actie wordt nu herhaald in de Bartholomeuskerk te Schoonhoven, waarbij deze eens grondig schoongemaakt zal worden door deze Leidse jongeren. Deze Bartholomeusactie en andere acties in de vorm van een “heitje-voor-een-karweitje” heeft o.a. tot doel om jongeren in Oost Europa in staat te stellen naar de Wereldjongerendag in Keulen 2005 te gaan.

Paus heeft bezoek aan Wereldjongerendag 2005 gepland

10 jan

Ondanks zijn gebrekkige gezondheid heeft de Paus al duidelijk gemaakt zijn reis naar Keulen, in verband met de Wereldjongerendag, gepland te hebben. Er is nog geen sprake van een feitelijke toezegging, wel is duidelijk dat de Paus nadrukkelijk nadenkt over de Wereldjongerendagen. Dit zei de Apostolische Nuntius in Duitsland, Aartsbisschop Giovanni Lajolo, tijdens een bezoek aan Magdeburg, zoals de “Magdeburger Volksstimme” in zijn vrijdageditie bekend maakte. Een woordvoerdster van de Duitse Bisschoppenconferentie bevestigde desgevraagd de plannen. Het zal daarbij niet gaan om een officieel staatsbezoek maar om een pastorale reis. De Paus heeft tot nu toe 3 keer een bezoek aan Duitsland gebracht 1980, 1987 und 1996.
De Paus zei volgens Aartsbisschop Lajolos op een vraag van een geestelijke over deze plannen: “Zo God het wil”. Hij is ondanks zijn verslechterende gezondheid vol goede moed en heeft een Duitse Kardinaal al eens gevraagd naar het onderwerp van zijn toespraken tijdens de WYD 2005, aldus de Magdeburger Volksstimme. De Nuntius zei ook nadrukkelijk dat “de Paus meer van de Duitsers houdt dan de Duitsers waarschijnlijk van hem houden”.
De Paus heeft de Wereldjongerendagen in 1987 gestart en heeft sindsdien alle internationale bijeenkomsten bijgewoond. (Bron: Bisdom Münster)

Inzegening bureau Wereldjongerendag Keulen 2005 / Patroon St. Jan de Doper

6 jan

Maandag 6 januari, Hoogfeest van Driekoningen, heeft Kardinaal Meisner van Keulen de Hoogmis gecelebreerd in de Dom van Keulen. In deze kerk worden de relieken bewaard die toegeschreven worden aan de Drie Koningen. Na afloop van de H. Mis heeft hij de ruimten van het bureau van de Wereldjongerendag in Keulen aan de Gereonstraße 16 gezegend. Daarbij was ook aanwezig Mgr. Bode, Bisschop van Osnabruck en binnen de Duitse Bisschoppenconferentie verantwoordelijk voor het jongerenpastoraat. Als beschermheilige beval de Kardinaal Johannes de Doper aan. Intussen heeft het Aartsbisdom Keulen ook een Weltjugendtag gGmbH opgericht om de zakelijke beslommeringen ook juridisch goed te regelen

Wereldjongerendag Nachtwake in Munster

29 dec

In Duitsland lopen de voorbereidingen op de Wereldjongerendag Keulen 2005 al op volle toeren en is het merkbaar vanuit de Bisschoppenconferentie. De nieuwste melding is dat 14 februari a.s. in Munster een nachtwake gehouden wordt door deelnemers van de Karl-Leisner-Jugend beweging. Daarnaast kun je je nu al als vrijwiliiger aanmelden om de organisatie in Keulen te ondersteunen. In Nederland is vanuit het Bisdom Roermond al aangegeven dat er ondersteuning gezocht wordt in het jongerenwerk, niet in de laatste plaats om zoveel mogelijk Nederlandse jongeren goed voor te bereiden op 2005. 

Time-out voor het gebed zaterdag 7 december om 20.40

4 dec

In Duitsland zijn komend weekend verschillende gebedsbijeenkomsten voor de vrede rondom de WJD (die in 2005 in Keulen zullen plaatsvinden). Velen die aanwezig zijn bij één van deze initiatieven zullen daar komende zaterdag om 20.40 uur meedoen met een gezamenlijke time-out voor gebed.
Nu is gevraagd aan degenen die niet in de gelegenheid zijn om aanwezig te zijn bij de bijeenkomsten, om toch mee te bidden, precies om 20.40 Het is een goed idee om ook in Nederland zo veel mogelijk mee te doen, in verbondenheid met onze “oosterburen”. Aan iedereen de vraag om het bericht verder te verspreiden onder vrienden en bekenden.

Het gebed van de Paus, zoals hij dit uitspraak aan het einde van zijn preek tijdens de afsluitende H. Mis in Toronto wordt aanbevolen speciaal zaterdag te bidden.

O Heer Jezus Christus,
Bewaar deze jongeren in Uw liefde.
Laat hen Uw stem horen en geloven wat U zegt
omdat U de Enige bent die woorden van eeuwig leven heeft.
Leer hen hoe zij het geloof kunnen verkondigen,
vervul hun met liefde
en laat hen hun hoop delen met anderen.
Maak ze tot overtuigende getuigen van Uw Evangelie in de wereld,
die zoveel nood heeft van Uw reddende genade.
Maak hen de nieuwe mensen van de Zaligsprekingen,
zodat ze het zout van de aarde en het licht van de wereld worden
aan het begin van het Derde Millennium.
Maria, Moeder van de Kerk,
bescherm en leid deze jonge mannen en vrouwen
van de Eenentwingste Eeuw.
Houdt ons allen dicht bij Uw moederlijk hart.
Amen

Doe mee met de Wereldjongerengebedsdag van 7 december

4 dec

Beste vrienden,

Met dit mailtje wil ik nogmaals de aandacht vestigen op de aanstaande jongerengebedsdag in Keulen op 7 december, met een terugblik op de WJD in Toronto. (Van 14.00 – 24.00 uur, Minoritenkerk te Keulen, zie bijlage). Als je zelf niet aanwezig kunt zijn, zou het mooi zijn als we in gebed met elkaar verbonden zouden zijn. Aangezien komende weekend ook op 2 andere plaatsen een gebedsaktie plaatsheeft (Prayerfestival in Offenburg van “Jugend 2000” en Stadtmission van gemeemschap Emmanuel in Frankfurt) is het idee van een gezamenlijk gebedsmoment ontstaan.

Daarom zou ik jullie graag uitnodigen voor een gezamenlijk gebedsmoment: maak op 7 december om precies 20.40 uur een time-out om in het hart, verbonden met elkaar, in stilte te bidden voor de vrede in de harten van alle mensen en de vrede in de hele wereld, en voor een vernieuwing van het geloof, de hoop en de liefde, om zo een goede basis te leggen voor de WereldJongerenDagen in Duitsland in 2005. Wie wil, kan ook het gebed bidden dat de Paus heeft gebeden tijdens de afsluiting van de WJD in Toronto (zie bijlage) Misschien is het nog mogelijk om dit bericht aan zoveel mogelijk anderen door te geven. Zo kunnen we daardoor ook onze “verbondenheid” als Christenen onder elkaar en met de gehele mensheid opnieuw ontdekken, een verbondenheid die haar wortels heeft in het nieuwe verbond, dat Jezus voor ons aan het Kruis gevestigd heeft. In Keulen zal Elke Reichert voor de time-out zelfs haar worhip concert onderbreken. Bovendien zullen we ter voorbereiding tijdens de H. Mis ook onze doopbelofte vernieuwen. Het zou mooi zijn, als jullie dit ook nog aan vele anderen door kunt geven, misschien ook over onze landsgrenzen heen, voorzover jullie contacten reiken. Laat het ons indien mogelijk alsjeblieft weten, als jullie horen dat er in andere plaatsen of landen mensen nog mensen hebben aangesloten bij deze time-out, zodat we de “actie-radius” van ons gebed kunnen bevatten. Hartelijk dank!

Verbonden in Hem, Jullie Brigitte Kuen

In Toronto 2002 kondigde de Paus de ontmoeting
officieel aan. 

Aan het einde van de H. Mis met de Paus bij de 17e  Wereldjongerendag in het Canadese Toronto kondigde Paus Johannes Paulus II de volgende ontmoeting in Keulen in 2005 aan. In het Duits wendde de Heilige Vader zich na het Angelus tot de jongeren: “Geliefde Duitssprekende vrienden: Jullie zijn op een speciale manier geroepen om de geest van de Wereld Jongeren Dag levend te houden, om namelijk die van Keulen 2005 voor te bereiden. Werken aan een civilisatie van liefde en rechtvaardigheid. Laat jullie licht leiding zijn voor anderen naar Christus’ Koninkrijk van heiligheid, waarheid en rechtvaardigheid.

De voorzitter van de Duitse Bisschoppenconferentie, Karl Kardinaal Lehmann, die met 9 andere Duitse Bisschoppen de H. Mis mee gevierd heeft, ziet de uitverkiezing van de Paus als een “Uitverkiezing en uitdaging, om de jeugd van de wereld net zo hartelijk te ontvangen in Duitsland als dat ze nu in Canada is ontvangen. Het betekent een grote verantwoording voor de Katholieke Kerk in Duitsland. Ik dank de Heilige Vader voor het vertrouwen en de Canadesen voor hun gastvrijheid.”

De jongeren zullen in de week van 11 tot 15 augustus 2005 eerst te gast zijn bij gezinnen in de Duitse diocesen, voordat ze voor het eigenlijke gebeuren van 16 tot 21 augustus 2005 in de omgeving van Keulen bij elkaar zullen komen. Op de persconferentie zei de perschef van de Duitse delegatie voor de Wereldjongeren, Stefan Förner, dat ook samenwerking gezocht zal worden met de Oostenrijkse bisdommen.

Joachim Kardinaal Meisner, Aartsbisschop van het gast-diocees Keulen, maakt zich minder zorgen over de organisatie van het gebeuren, dan over de vraag naar de inhoudelijke vormgeving. “Het is niet genoeg om een mooi beeld te scheppen, we moeten meer naar de inhoud kijken.” Kardinaal Meisner hoopt dat er een wending gaat komen door de voorbereidingen op de Wereldjongerendag.

In het Frans sprak de Paus de jongeren toe om op bedevaart te gaan naar Keulen: ” In de beroemde Dom van Keulen worden de relieken vereerd van de Drie Koningen, de Wijzen uit het Oosten die de ster volgden en hen leidden naar Christus. De spirituele tocht naar Keulen start vandaag voor jullie, pelgrims. Christus wacht op jullie voor de 20ste Wereld Jongeren Dag. Moge de Maagd Maria, onze Moeder, ons geleiden op deze weg van de pelgrimage van het geloof.”

De Voorzitter van de Jongerencommissie van de Duitse Bisschoppenconferentie die verantwoordelijk is voor de Wereldjongerendag in Keulen, de Bisschop van Osnabrück, mgr. Franz-Jozef Bode, neemt de ervaringen van Toronto mee om de beweging in Duitsland op gang te brengen: “We waren hier om de zaak te verkennen, we hebben veel goeds ervaren dat we kunnen meenemen. Ik hoop dat het enthousiasme van hier aanstekelijk werkt bij degenen die we vertellen wat we hier hebben meegemaakt.” “Voor de jongerenpastoraal brengt de voorbereiding van de Wereldjongerendag grote mogelijkheden”, aldus Bisschop Bode. “Daarbij vertrouw ik op de jongeren die in Toronto zijn geweest. Zoals we hier te gast zijn geweest, zo hopen we ook in Duitsland een goede gastheer te zullen zijn.”

Back To Top