Skip to content

Getekend met het kruis

Heel ons leven staat onder het teken van het kruis. Het staat al heel aan het begin van de doop. De priester zegt: “De gemeenschap van Jezus Christus is blij u in haar midden op te nemen. In haar naam teken ik u met het teken van het kruis”. Op het einde, alvorens ons aan de aarde terug toe te vertrouwen, zegt de Kerk: “Ik teken uw lichaam met het teken van het heilig kruis, opdat het op de dag van het oordeel zal verrijzen en het eeuwige leven bezitten”. De eucharistie begint met het kruisteken en wordt ermee besloten. We tekenen ons met het kruisteken bij de aanvang van elk gebed of werk en we eindigen er ook mee.

De woorden van het kruisteken dompelen ons onder in de heilige Drie-eenheid. “In de naam… ” moet begrepen worden in de sterke zin van die uitdrukking. We verenigen ons innig met de Vader, de Zoon en de Geest: uit Hen komen we voort, met Hen in ons hart leven we, naar Hen toe zijn we op weg. Ze zijn begin en einde van alles wat we zijn en doen.

Het gebaar hult ons in de drie-ene God als in een mantel. We ‘bekruisen’ ons helemaal, van hoofd naar hart en van schouder naar schouder. “In de naam van de Vader…” , We raken ons voorhoofd aan, de zetel van al ons denken en doen. Want God openbaart zich eerst als onze Schepper, Hij riep alles in het leven, het zichtbare en ook al wat niet te zien is. Hij is Vader en bron van alle leven. “In de naam van de Zoon…”, met de hand op het hart en op de schoot, de plaats waar God is mens geworden in Maria. Hij is heel dicht bij ons, in ons. “In de naam van de heilige Geest…” van schouder tot schouder, de plaats van de kracht. Want de Geest is sterkte en energie.

Het kruis zelf is een knoop tussen horizontaal en verticaal, gekruist op de plaats van het hart. Zo suggereert het de synthese tussen beide liefdes: de verticale tot God en de horizontale tot de naaste. We stellen zo heel ons wezen in dienst van het dubbele gebod der liefde, de samenvatting van de hele wet. Door het kruisteken bedrijven we meer theologie dan we vermoeden: we belijden dat we kinderen zijn van de Vader, broers en zussen van Jezus en tempels van de heilige Geest. We leven in God.

Back To Top