Skip to content

Paus Johannes Paulus II

Paus Johannes Paulus II werd als Karol Wojtila op 18 mei 1920 geboren in het Poolse Wadowice. Op negenjarige leeftijd deed hij zijn eerste communie. Hij werd gevormd op zijn zeventiende en studeerde aan de universiteit van Krakau, waar hij later bisschop zou worden. Tot aan het uitbreken van de oorlog studeerde hij drama en maakte hij deel uit van een toneelgezelschap. Hij schreef zelf verschillende toneelstukken, waarvan er ook enkele verfilmd zijn. In 1942, nog in volle oorlog, besloot Karol Jozef Wojtyla priester te worden. Hij werd seminarist in het clandestiene seminarie van kardinaal Adam Stefan Sapieha, de toenmalige aartsbisschop van Krakau. De Duitsers zagen deze seminaries vooral als Poolse bolwerken en bedreigden de studenten met deportatie. Nog onder de Duitse bezetting werd hij op 1 november 1946 te Krakau tot priester gewijd. Na de Tweede Wereldoorlog stuurde kardinaal Sapieha hem naar Rome, waar hij in 1948 een doctoraat in de theologie behaalde met een thesis over de werken van Johannes van het Kruis. De paus was in die tijd ook actief in de pastoraal voor de vele Poolse immigranten in België, Frankrijk en Nederland. Hij leert vlot Russisch, Engels en Italiaans spreken. In 1948 keert de dan 28-jarige Wojtila terug naar Polen. Hij wordt eerst medepastoor in een aantal parochies en tot in 1951 is hij kapelaan van de universiteitsstudenten. In 1953 behaalt hij aan de Universiteit van Krakau een doctoraat met zijn thesis over Max Scheler en wordt er professor moraaltheologie en sociale ethiek aan het seminarie en later ook aan de theologische faculteit van Lublin. Op 4 juli 1958 wordt hij hulpbisschop van Krakau om op 28 september 1958 in de Wawelkathedraal van Krakau door de Poolse aartsbisschop Baziak tot bisschop te worden gewijd. Op 13 januari 1964 benoemt paus Paulus VI hem tot aartsbisschop van Krakau. Op 26 juni 1967 creëert diezelfde paus hem tot kardinaal. Hij wordt op 16 oktober 1978 tot paus verkozen. (Bron: www.kerknet.be)

De Paus is ook bekend om zijn dichtwerken. Hier een voorbeeld:

Aarde wij komen tot jou
opdat jij in elke mens zou toenemen.
Aarde van onze nederlagen
en van onze overwinningen,
die in alle harten opstijgt
als een paasmysterie.

Aarde, jij houdt niet op
deel te zijn van de tijd
die ons is toegemeten.

Met nieuwe hoop
trekken wij door deze tijd
op zoek naar een nieuwe aarde
.

En jou, oude aarde
zullen we verheffen
als een vrucht van generaties liefde,
van liefde, die alle harten oversteeg.

De Paus en de jongeren

Vi ho cercato, adesso siete venuti da me. Vi ringrazio. (Ik heb jullie gezocht, nu zijn jullie bij mij. Ik dank jullie).

Dat waren zijn laatste woorden die hij speciaal tot de jeugd heeft gesproken op vrijdag 1 april 2005, volgens de perschef van het Vaticaan. De Paus leefde altijd op wanneer hij in contact kon komen met de jongeren.

De laatste boodschappen van de Paus

Gedurende de het Sacrum Triduum in 2005 kon de Paus de vieringen niet meer zelf leiden. Toch was hij telkens via de televisie verbonden met hetgeen in de vieringen gebeurde en hij gaf telkens een korte boodschap aan de aanwezigen. De teksten daarvan zijn ook beschikbaar in het Nederlands:

Witte Donderdag – De Instelling van de Eucharistie en de voetwassing
Goede Vrijdag – De Kruisverering in het Colosseum
Paaswake
Zegen “Urbi et Orbi”
Voorafgaand aan het “Regina Caeli” op Beloken Pasen – Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid
Daarnaast is ook zijn Geestelijk Testament beschikbaar.

De Heer heeft Paus Johannes Paulus II tot zich geroepen

Paus Johannes Paulus II
16.10.1978 – 2.4.2005

Zaterdagavond 2 april 2005 om 21.37 is Paus Johannes Paulus II naar het Huis van de Heer gegaan. Op de zondag van de Barmhartigheid van God (het feest dat de Paus gekoppeld heeft aan Beloken Pasen op instigatie van de Heilige Faustina) is na een pontificaat van ruim 26 jaar deze belangrijke Paus gestorven, omringd door zijn directe medewerkers. (Bij de eerste Vespers op de avond voor de zondag begint namelijk de viering van de zondag)

Back To Top