Skip to content

Voor het vierde jaar op rij organiseert de R.-K. Kerk in Nederland een Nationale Roepingenweek. Van zondag 6 t/m zaterdag 12 november zijn er in elk bisdom en bij diverse religieuze gemeenschappen activiteiten of vieringen waarin de roeping tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven centraal staat.

Door Meeleef­da­gen, Ori­ën­ta­tie Avon­den en andere boeiende ac­ti­vi­teiten kunnen jon­ge­ren zo proeven of het iets voor hen zou zijn om een derge­lijke stap te zetten. God geeft de roe­ping, maar wij willen jon­ge­ren graag helpen om deze te on­der­schei­den.

Op de website www.volgjeroe­ping.nl zijn diverse activiteiten in het bisdom Haarlem-Amsterdam te vinden, zoals meeleefdagen in het Willibrordseminarie Heiloo, een meeloopdag met de blauwe zusters, een informatieavond van het Opus Dei in Amsterdam en nog vele andere activiteiten.

Op zaterdag 5 november is er een roepingendag in het dominicanenklooster in Rotterdam. Je kunt er kennismaken met broeders en zusters uit de dominicanenorde en andere geïnteresseerden leren kennen.

Priester worden in deze tijd is niet vanzelfsprekend. Het is een verlangen dat in je gaat leven en dat langzaam tot ontwikkeling kan komen. De keuze voor het priesterschap begint dan ook niet bij jezelf, maar bij God. Je wordt door Hem geroepen, soms zelfs tegen wil en dank. Het Ariënsinstituut wil je de gelegenheid geven om in een sfeer van gebed en ontmoeting na te denken over de vraag of de Heer jou roept om priester te worden. Daarom wordt tijdens de Nationale Roepingenweek van 6 tot en met 12 november de gelegenheid geboden om een dag of enkele dagen mee te leven met de priesterstudenten. Vanzelfsprekend zal er ook voldoende gelegenheid zijn om met elkaar en met de rector te spreken over de vragen die je wellicht hebt.

Op de website RK activiteiten kun je nog vele andere activiteiten vinden.

Back To Top