Ga naar hoofdinhoud

Geloof jij is een website van stichting InterKerk en heeft als doel om het Katholieke geloof op een toegankelijke manier te verkondigen. Op de website is informatie te vinden over tal van verschillende onderwerpen met betrekking tot het Katholieke geloof. In de huidige tijd is er veel onwetendheid en zijn er veel vooroordelen. Met behulp van deze website willen we graag antwoorden geven. We hopen hiermee dat mensen in hun geloof kunnen groeien of tot geloof kunnen komen. Indien u meer vragen heeft dan kunt u via de website contact met ons opnemen, maar u kunt uiteraard ook contact opnemen met een priester of diaken in uw eigen omgeving.

Naast Geloof jij heeft stichting InterKerk ook nog twee andere websites die geraadpleegd kunnen worden voor verdieping, namelijk RK Documenten en Hagenpreken.

De website RKDocumenten.nl is al meer dan 20 jaar de plaats op het internet waar de kerkelijke documenten van de Rooms Katholieke Kerk te vinden zijn in een Nederlandstalige vertaling. Naast de documenten zelf proberen we via zogenaamde “Dossiers” documenten met hetzelfde onderwerp op een overzichtelijke manier bij elkaar te brengen en daarmee voor een breed publiek te ontsluiten. Met “Berichten” proberen we nadere toelichting te geven op documenten of informatie rondom de Romeinse Curie. Tenslotte zijn we bezig met het opbouwen van een digitale Nederlandstalige “Denzinger”, oftewel een overzicht van de meest fundamentele uitspraken van de Kerk over geloof en zeden en de daarmee samenhangende dogma’s.

De website Hagenpreken wordt beheerd door priester Michel Hagen. De plebaan van de kathedraal in Rotterdam sinds juni 2020. Hij is mede initiatiefnemer en voorzitter van Stichting InterKerk vanaf 1999. Op de website zijn al zijn preken en columns te lezen. Wij hopen dat deze websites u verder op weg helpen om uw geloof te verdiepen.

Back To Top