skip to Main Content

< Kruisweg van onze lieve heer Jezus Christus

Sinds lang kent de Rooms Katholieke Kerk het gebruik om de lijdensweg van Christus te overwegen aan de hand van 14 momenten (staties), zoals deze in de Evangelies zijn beschreven. Naast een aantal vaste gebeden per statie, wordt in een overweging en een gebed bij iedere statie apart de gelovigen een handreiking gedaan om met Christus te kunnen doorgronden wat Hij meegemaakt heeft. Maar vooral ook, om te kunnen gaan inzien dat Zijn Lijden uiteindelijk overgaat in de Overwinning op de dood, de Verrijzenis. Dit Pasen, de Verrijzenis van de Heer, wordt ook wel eens de 15e statie van de “Kruisweg” genoemd.

Kunstenaars hebben zich eveneens door alle eeuwen heen geprobeerd de Kruisweg uit te beelden, in muziek, maar ook in de schilderkunst.

Op deze site publiceren we twee versies van de meditaties bij de Kruisweg.

De eerste is die Paus Johannes Paulus II zelf schreef voor Goede Vrijdag 2000.

In het Heilig Jaar 2000, het Grote Jubeljaar, heeft de Paus zelf de teksten van de overwegingen en gebeden geschreven, zoals deze tijdens de viering van de Kruisweg in het Colosseum in de avond van Goede Vrijdag heeft plaatsgevonden.

Bijgaand de teksten van de Paus:

< In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.

A. Amen.

“Wie Mijn volgeling wil zijn, moet Mij volgen door zichzelf te verloochenen en zijn kruis op te nemen” (Mt. 16,24).

Lees meer

< Jezus wordt ter dood veroordeeld

V/. Wij aanbidden U, O Christus, en loven U.
A/. Omdat Gij door Uw heilig Kruis de wereld verlost hebt.

“Zijt Gij de Koning der Joden?” (Joh. 18,33).
“Mijn koningschap is niet van deze wereld.

Lees meer

De tweede is die Joseph Kardinaal Ratzinger schreef voor Goede Vrijdag 2005.

Paus Johannes Paulus II volgde deze laatste kruisweg vanuit zijn privé-kapel en stierf acht dagen later op 2 april 2005. Bijna drie weken later werd Kardinaal Ratzinger op 19 april gekozen tot zijn opvolger als Paus Benedictus XVI.

Toespraken bij de viering van de Goede Week 2006.

Back To Top