Skip to content

“In die tijd leerde Jezus in een gelijkenis aan zijn leerlingen dat zij steeds moesten bidden en daarin niet versagen” (Lucas 18,1-8). Het advies van Jezus is dus: “Bidt altijd”. Als dat het advies van Jezus is, dan is het de moeite waard om na te denken over wat Hij bedoelt.

Als Jezus ons voorhoudt om steeds te bidden, dan moet bidden iets zijn dat met vrijwel alles te combineren is. Jezus weet immers dat we moeten werken, eten, slapen en ontspannen. Toch kun je van Jezus zeggen dat Hij altijd bidt. Waarom en hoe? Omdat Hij alles doet in samenwerking met zijn Vader in de hemel. Zijn spreken is gebed, zijn zwijgen is gebed, zijn lopen en zitten, zijn slapen-gaan en opstaan. In alles zoekt Hij de wil van de Vader te doen.

Mensen zeggen wel eens: “Je hoeft niet naar de Kerk om te bidden”. Daar hebben ze gelijk in. De vraag is wel wat ze daarmee bedoelen. Jezus bad inderdaad niet alleen in de tempel te Jeruzalem, maar Hij ging wel jaarlijks daarheen op bedevaart. Jezus bad niet alleen in de synagoge, maar je zag hem daar wel iedere sabbat. Jezus bad thuis én in de tempel, onderweg én in de synagoge, Hij bad in de eenzaamheid én samen met zijn leerlingen, Hij bad als Hij blij en dankbaar was én Hij bad in het diepste verdriet, in de Hof van Olijven en aan het kruis. Die opmerking: “Je hoeft niet naar de Kerk om te bidden’, lijkt al te vaak een dooddoener te zijn en wordt dikwijls gebruikt om helemaal niet te bidden. Of dat gezegde: “Werken is ook bidden”; het hangt er maar net vanaf. Wie de stijl van Jezus wil navolgen, kiest niet voor slechts een deeltje, die kiest voor het geheel, bidden doe je altijd, in de kerk én thuis, als je slapen gaat én opstaat, bij je eten én je ontspannen, bij je werk én bij de rust.

De reden om steeds te bidden is misschien wel, dat wij zo verbonden blijven met God en daardoor het geloof bewaren. Het geloof dat veel kostbaarder is dan goud of zilver, ja zelf belangrijker dan je gezin, omdat het geloof jou draagt en ook je gezin, door de tijd heen naar het eeuwige leven. Laten we het combineren: Laten we bidden dat we het geloof bewaren. Als we dat met volharding vragen, tot vervelens toe, kan God niet weigeren, dan is de overwinning behaald en gaan wij Gods Koninkrijk binnen.

Plebaan Michel Hagen

Back To Top